Friday, October 30, 2009

Oh ibu

Ibu.. bila dia da kita kurang menghargainya... Bila dia sudah tiada seribu penyesalan menghantui kita. Jika boleh kuputarkan kembali waktu untuk bersama ibu.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails